SERWIS – wyszkolona załoga do dyspozycji klientów

• Prowadzimy autoryzowany serwis naszych linii, maszyn dozujących-pakująco
• Wykonujemy usługi gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne.
• Na życzenie pośredniczymy również w zakupie części zamiennych i materiałów pomocniczych.
• Ofertę naszą uzupełnia montaż i rozruch techniczny maszyn wraz z przeszkoleniem personelu obsługującego pod względem technicznym jak i bezpieczeństwa i higieny pracy.

Bliższe informacje uzyskać można pod numerem:

Kom. 0048/ 781 740 100

DORADZTWO – profesjonalne podejście to podstawa

W ramach prowadzonej działalności oferujemy Państwu ponadto:

• Wspomagane komputerowo opracowywanie koncepcji, a także projektu przedsięwzięcia.
• Współpracę w dziedzinie projektowania i konstrukcji maszyn oraz elementów linii technologicznych.
• Rzetelne doradztwo inżynierskie.
• Wdrażanie nowych technologii.
• Kompletowanie linii technologicznych, dla których wykonujemy wyposażenie w zakresie obejmującym proces od surowca aż po pakowanie wyrobów gotowych.

Bliższe informacje uzyskać można pod numerem:

Kom. 0048/ 604 242 758