SERWIS

- wyszkolona załoga do dyspozycji klientów

• Prowadzimy autoryzowany serwis naszych produktów oraz linii technologicznych.

• Wykonujemy usługi gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne.

• Na życzenie pośredniczymy również w zakupie części zamiennych i materiałów pomocniczych.

• Ofertę naszą uzupełnia montaż i rozruch techniczny maszyn wraz z przeszkoleniem personelu obsługującego pod względem technicznym jak i bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Bliższe informacje uzyskać można pod numerem:

Kom. 0048/ 781 740 100

DORADZTWO

- profesjonalne podejście to podstawa

 W ramach prowadzonej działalności oferujemy Państwu ponadto:

 

• Wspomagane komputerowo opracowywanie koncepcji, a także projektu przedsięwzięcia.

• Współpracę w dziedzinie projektowania i konstrukcji maszyn oraz elementów linii technologicznych.

• Rzetelne doradztwo inżynierskie.

• Wdrażanie nowych technologii.

• Kompletowanie linii technologicznych, dla których wykonujemy wyposażenie w zakresie obejmującym proces od
  surowca aż po pakowanie wyrobów gotowych.

 

Bliższe informacje uzyskać można pod numerem:

Kom. 0048/ 604 242 758

P.K.W. Impuls copyright © 2016